یک روز جدید

... A New Day Has Come

مائده های زمینی _ آندره ژید
ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۱ دی ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: یک روز جدید ،،کتابهای شگفت انگیز کتاب دانلود download

مائده های زمینی

...ناتانائیل، تنها خداست که نمی توان به انتظارش ماند - در انتظار خدا به سر بردن یعنی در نیافتن این که خدا در توست - خدا را با خوشبختی مسنج و همه خوشبختیت را در لحظه گذرا بنه.

به غروب چنان بنگر که بایست روز در آن میمرد، وبه روز چنان که هر چیز در آن میزاد.

کاش دید تو در هر لحظه، نو باشد. فرزانه آن کسی است که از هر چیز به شگفتی افتد.

برای من خواندن اینکه شن ساحل ها نرم است کافی نیست. می خواهم پای برهنه ام این نرمی را حس کند. معرفتی که قبل از آن احساسی نباشد برای من بیهوده است.

هرگز در این جهان چیزی ندیده ام که حتی اندکی زیبا باشد مگر آنکه در دلم آرزو کرده ام تا همه ی مهر من آنرا در بر گیرد.

…  هر شب آرزویی بر بالش من غنوده است. هر سپیده دم همانجا بازش می یابم. شب همه شب بر بالین من بیدار نشسته است. راه پیموده ام، خواسته ام آرزوی خود را خسته کنم اما جز جثه ی خود، چیزی را نیازرده ام. نمی دانم امشب چه خوابی می توانستم ببینم. چون برخاستم همه آرزوهایم عطش داشتند … 

نه! این همه ستاره که در آسمانست، این همه مروارید که در دریاست، اینهمه پرهای سفید که در کناره خلیج ها ریخته است، من هنوز همه را نشمرده ام.

تمامی زمزمه های برگ ها را و تمامی لبخندهای شفق را، تمامی خنده های تابستان را نیز. و اینک دیگر چه بگویم؟ چون دهانم خاموشی گزیده می پنداری دلم آرام است ؟

(از کتاب مائده های زمینی _ آندره ژید)

 مائده های زمینی

  مائده های زمینی (آندره ژید)  # 1

 مائده های زمینی (آندره ژید)  # 2

 مائده های زمینی (آندره ژید)  # 3

 مائده های زمینی (آندره ژید)  # 4 

-------------------------

همچنین : 

 هدیه زیبایی از پریا یکی دیگر از همراهان شگفت انگیز "یک روز جدید" تقدیم به شما در هدیه همراهان شگفت انگیز وبلاگ به شما لبخند