یک روز جدید

... A New Day Has Come

هر روز مثبت فکر کن.
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱٢ دی ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: یک روز جدید ،موفقیت و کامیابی ،مطالب مفید برای زندگی نکته های مفید ،شکرگزاری قدردانی خداوند

در این عصر جدید روشندلی یاد بگیر که چطور سیر و سفری درونی به منظور پیدا کردن ناجی ات داشته باشی.

بدان که :خودت همان قدرتی هستی که دنبالش می گردی. 


آمال و آرزو نیرویی در کاینات است. هر چیز و هر کس به این نیروی نا مرئی متصل شده است.

وقتی چالشهای زندگیت فراتر از حد مسئولیتت است به خدا توکل کن .او نه تنها جواب را دارد بلکه خود جواب می باشد.

عامل خوشحالی پی بردن به این اصل است که:

مهم نیست برایت چه اتفاقی می افتد

بلکه طرز واکنش تو در برابر آن رویداد اهمیت دارد.

برای نعمت های خدادادی ارزش قایل باش. قلب شاکر ، عشق، لذت و سعادت بیشتری را جذب می کند.

این عمر متعلق به توست. به بهترین وجه از آن استفاده کن.

 

 مرتبط:

Hero