یک روز جدید

... A New Day Has Come

هر روز بهتر از دیروز
ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱٩ تیر ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: یک روز جدید ،جملات زیبا ،سعادت و خوشبختی ،موفقیت و کامیابی