یک روز جدید

... A New Day Has Come

هر روز بهتر از دیروز، را از دست ندید!
ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱٧ امرداد ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: یک روز جدید ،عشق love ،سعادت و خوشبختی