یک روز جدید

... A New Day Has Come

امید، مستقل از دستگاه منطق!
ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز ۳٠ امرداد ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: یک روز جدید ،امید و امیدواری ،مطالب مفید برای زندگی نکته های مفید

هر موردی که با امید همراه باشه هرگز به حقایق اثبات شده و ارزیابی های منطقی متکی نیست . امید با ماهیت کاملا طبیعی خودش از دستگاه منطق مستقله.