یک روز جدید

... A New Day Has Come

زندگی، نه روزمرگی
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱٢ تیر ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: یک روز جدید ،عشق love ،مطالب مفید برای زندگی نکته های مفید

هر روز برایت رویایی باشد در دست نه دوردست،

عشقی باشد در دل نه در سر،

و دلیلی باشد برای زندگی نه روزمرگی.