یک روز جدید

... A New Day Has Come

تنفس آگاهانه، مثل لنگری در دریای طوفانی!
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱٧ آذر ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: یک روز جدید ،لحظه جاری اکنون حال ،آرامش در زندگی

تنفس آگاهانه، یک نیروی متعادل کننده برای ذهنه که مثل لنگری در در میان دریایی متلاطم و طوفانی، میتونه تو رو در " زمان حال "، نگه داره.

هر روز یک شگفتی، یک آموزه