کتاب هایی هستند که…(گفتاری از داریوش آشوری)

کتاب هایی هستند که…(گفتاری از داریوش آشوری)

کتاب هایی هستند که اگر کسی با آن ها چنان که باید سر کند، یعنی جانمایه یِ اندیشه یِ آن ها را زندگانی کند، نقشی ناسِتُردَنی بر روانِ آدمی می گذارند، زیرا سر-و-کار آن ها با جانِ آدمی است.

کتاب

این گونه کتاب ها نه کتابِ «معلومات اند» که عقلِ آدمی را خوراک دهند نه «ادبیات» که حس و عاطفه را برانگیزانند، بلکه جانِ آدمی را بیدار می کنند و با او در سخن می آیند.

جانِ آدمی برتر از عقل و احساسِ اوست و آن گرهگاهی ست که در آن عقل و احساس با هم در می آمیزند و به مرتبه ای والاتر برکشیده می شوند.

و در آن مرتبه است که جانِ بیدار پدیدار می شود که با جهان از در سخن در می آید و مشکلِ او نه چیزهای ِ گذرایِ جهان و روزمرّگیِ زندگی بلکه مسأله یِ جاودانگی و بی کرانگی ست؛ رازِ هستی است.

چنین کتاب ها می خواهند دری به رویِ جاودانگی و بی کرانگی باشند و انسان را از تنگنایِ جهانِ روزمرّه یِ احساس و کوته بینیِ عقلِ خود بنیاد برهانند….

تعبیری زیبا در مورد برخی کتاب ها، از :

داریوش آشوری، نویسنده، مترجم و زبان‌شناس

(در مقدمه ی کتاب «چنین گفت زرتشت» اثر «فریدریش نیچه»)

/ 1 نظر / 28 بازدید
کلاه قرمزي 94

سلام سايت جالبي داريد به ما هم سر بزنيد http://kolahghermezi94.ir/