خوشامد گویی به پاییز

پاییز فرا رسیده ...

به برگها نگاه کن که در حال تغییرند ، و از نسیم خنکی که میوزد لذت ببر.

بگذار وجودت در رقص رنگ ها و زیبایی و امیدی که در هوا جاری است،

به وجد درآید. 

/ 0 نظر / 8 بازدید