قوانین سه گانه تکنولوژی تغییر

قوانین سه گانه تکنولوژی تغییر

این قوانین اصول کلی و محوری شکل گیری فرآیندهای تغییر و تحول در ابعاد شخصیت انسانها یعنی افکار، رفتار و احساسات و به دنبال آن تحول در نتایج قابل برداشت از زندگی را تشریح می کنند:

قانون اول: زندگی بازتاب وضعیت درونی ماست.

اتفاق و نتیجه جدیدی در زندگی منتظر ما نخواهد بود، مگر آنکه بسترها و علتهایش قبلا درون ما فراهم شوند. تغییری را در شرایط زندگی خود تجربه نخواهیم کرد، مگر آنکه آن تغییر را قبلا در درون خویش تجربه کنیم. قانون اول تکنولوژی تغییر، بیانگر این نکته کلیدیست که:

اگر به دنبال تغییر در شرایط زندگی خویش  هستیم: آن گاه، باید ریشه های این دگرگونی را در درون خود جستجو کنیم.

.........

اگر علاقمندید قوانین دوم و سوم را نیز بدانید، لطفا به :

 به وبسایت «یک روز جدید» بروید.

آهنگ زیبای (Maboroshi (Illusion را هم در آهنگ های شگفت انگیز میتوانید بشنوید. 

/ 0 نظر / 23 بازدید