موفقیت رو انتخاب کن Success

موفقیت ... موفقیت ... موفقیت ...

موفقیت ، تحقق تدریجی

یک هدف شایسته و ایده آل است

Success is the progressive realization of a worthy goal or ideal

موفقیت یه مسیره توی زندگی، که میتونی انتخاب کنی از اون سمت بری. 

موفقیت با یه تصمیم شروع میشه و با پشتکار به نتیجه میرسه...

wow ... هیجان انگیز نیست؟! خداوند این توانایی رو بهت بخشیده که مسیر موفقیت رو انتخاب کنی. پس انتخابش کن ... برو دنبالش ... 

گوش کن : لبخند

 SUCCESS 

/ 0 نظر / 11 بازدید