هنر حضور داشتن

هنر حضور داشتن

کاری برای انجام دادن وجود ندارد. فقط حضور داشته باشید.

کاری انجام ندهید. حضور داشته باشید.

از کوه های بلند بالا نروید و در گوشه ای ننشینید.

حتی نمی گویم که خودتان باشید

زیرا خودتان را هم، به خوبی، نمی شناسید.

فقط باشید.

نیسار گاداتا ماهاراج

هماهنگی

شاید چنین اندیشه ای با همه ی آنچه تا به حال آموخته اید یا با شیوه ی زندگی تان، از گذشته تاکنون، مغایرت داشته باشد؛ اما به هر حال، اجازه دهید چنین اندیشه ای در وجودتان نهادینه شود. اگر اندیشه ها و قوانین زندگی تان، از گذشته تاکنون، شرایطی را فراهم کرده اند تا شما نیز یکی از صدها میلیون نفری باشید که برای از بین بردن تنش خودساخته ی زندگی شان از شیوه های پزشکی استفاده می کنند؛ به یقین، از ویژگی های لازم برای پذیرفتن این اندیشه برخوردار هستید. وقتی اصولی را تمرین می کنید تا ارتعاش تان را با ارتعاش آرزوی خود، برای برخورداری از یک زندگی آرام و بی دغدغه، هماهنگ کنید؛ نسبت به اندیشه ها و افکارتان آگاه تر و هوشیارتر خواهید شد.

این اندیشه های شما به درستی، ماهیت واقعی تان را تعیین می کنند. این حقیقت که، هم اکنون به خواندن این نوشته مشغول هستید؛ نشان دهنده ی علاقه ی شما به هوشیارتر شدن، نسبت به اندیشه ها و افکارتان است.

بودن و شدن، در این بخش، به یک معنی به کار می روند. برای بازگشتن به هماهنگی اولیه؛ بین آرزوی خودتان برای برخورداری از آرامش در زندگی و گرایش داشتن به برطرف شدن نیازهایی که در زندگی دارید؛ باید شدن را تمرین کنید و مظهر همان ارتعاشی باشید که آن را آرزو دارید.

  • مظهر آرامش باشید.
  • برای دیگران نیز مقداری بیشتر از همان آرامشی را آرزو کنید که برای خودتان آرزو می کنید.
  • از سرعت زندگی تان بکاهید.

...............

لطفا برای خواندن ادامه ی این نوشته به هنر حضور داشتن  در وب سایت «یک روز جدید» بروید. 

/ 0 نظر / 32 بازدید