جملات شگفت انگیز دفترچه یادداشت من (116)

اگر هیچ زمستانی نداشتیم؛ بهار، به این دلپذیری نبود.

اگر گاهی، طعم سختی را نمی چشیدیم؛ کامیابی، تا این حد خوشایند نمی شد.

آنی براداستریت

به وبسایت «یک روز جدید» هم سر بزنید 

/ 0 نظر / 24 بازدید