همه چیز، بازتابی از درون ما است

همه چیز، بازتابی از درون ما است

وقتی توجه خود را عمدتاٌ به عوض کردن امور در جهان بیرون معطوف کنیم، شاید به بعضی از هدف هایمان برسیم، اما نهایتاً کارآیی چندانی نخواهیم داشت.

دگرگونی پایدار فقط زمانی پیش می آید که ریشه و هسته مشکلاتمان را بیرون از خودمان ندانیم و نخواهیم آرامش ذهنمان را با عوض کردن دیگران بدست آوریم، و در  صورتی که هیچ گاه تقصیر را از دیگری یا دیگران و اوضاع و شرایط (آن کشورها، آن نژادها، آن دولتها، آن سیاستمداران، آن افراد ناآگاه) ندانیم. لازم است آن شیوه تفکر را رها کنیم – نه به این علت که زیبا یا از نظر معنوی آگاهانه نیست – بلکه به این دلیل که تنها شیوه یی است که موجب می شود کشف کنیم و مسئول قدرت خود باشیم.

از کجا آغاز کنیم؟

اگر مایلید ادامه ی این نوشته را بخوانید، لطفا به اینجا بروید ...

/ 0 نظر / 25 بازدید