۴۰ راه آسان برای اینکه بتوانیم کمی به خودمان استراحت بدهیم(۱)

۴۰ راه آسان برای اینکه بتوانیم کمی به خودمان استراحت بدهیم(۱)

گاهی در زندگی با روحیه شاداب و خستگی ناپذیری به پیش می رویم. اما گاهی هم می شود که احساس می کنیم بیش از  ظرفیت جسمی، ذهنی و روحی مان را برای پیش رفتن در مسیر زندگی به کار گرفته ایم و احساس خستگی می کنیم.

از آنجایی که به نظر می رسد دنیا نمی تواند برای استراحت ما لحظه ای متوقف شود، شاید بتوانیم کارهایی انجام دهیم که همگام با گردش هر ثانیه و دقیقه و ساعت و روز و هفته و ماه و سالِ این کره خاکی و جهانی که لحظه ای به افتخار ما از تکاپو باز نخواهد ایستاد،  کمی به خود استراحت بدهیم و نیرو و توان از دست رفته ی خود را دوباره باز یابیم.

اگر شما نیز احساس می کنید که در حال حاضر از لحاظ جسمی، ذهنی، احساسی و حتی از زندگی در دنیای دیجیتال امروزی خسته اید، شاید این راهها بتواند برای استراحت، کمی به شما کمک کند:

لطفا اگر علاقمندید این راهها را بدانید، به نوشته ی ۴۰ راه آسان برای اینکه بتوانیم کمی به خودمان استراحت بدهیم(۱) در وب سایت «یک روز جدید» بروید...

/ 0 نظر / 38 بازدید