زنجیره را نشکنید!

زنجیره را نشکنید!

در زندگی همه ی ما چیزهایی وجود دارد که دلمان می خواهد تغییر کند. چه یک عادت مخرب باشد، چه یک بی عدالتی، چه هر چیز دیگر …

ما دلمان می خواهد چیزهایی را که دیگر خدمتی به ما نمی کنند یا باعث بیچارگی و استیصال در ما می شوند را از میان ببریم.

اگر شما هم دلتان می خواهد که چیزی در زندگی تان تغییر کند، باید بتوانید زندگیتان راردیف کنید.

این موضوع، کمی به یک داستان قدیمی شباهت دارد:

زنی که در ایوان یک هتل مشغول قدم زدم بود، به مردی که در یک صندلی چوبی به آرامی نشسته بود و تاب می خورد نگریست و به او گفت: ” ببخشید برای من خیلی جالب است که شما اینقدر شادمانه نگاه می کنید و به نظرم شما مرد شاد و تندرستی هستید. میتونید بگید راز زندگی طولانی و شاد شما چیه؟”

مرد جواب داد: “من هر روز، سه پاکت سیگار می کشم. همچنین عادت دارم هفته ای یک جعبه نوشیدنی الکلی بنوشم. همیشه هم غذاهای پرچرب می خورم. هیچوقت هم توی عمرم ورزش نکردم!”

زن گفت: “شگفت انگیزه! … شما چند سالتونه؟”

مرد جواب داد: “بیست و شش سال!!”

بعضی اوقات، ما توی زندگیمان وانمود می کنیم که شادیم؛ در حالیکه از درون در حال مرگ هستیم!

تصور کنید که بتوانید واقعا شاد باشید. هم از درون و هم در بیرون… چرا که نه؟

اگر می خواهید بدانید چگونه این موضوع امکان پذیر است؛ به برگه ی زنجیره را نشکنید!  در  وبسایت «یک روز جدید» بروید.

/ 0 نظر / 29 بازدید