هر روز ، یک شگفتی، یک آموزه

شکیبایی با دیگران ، عشق است.

شکیبایی با خود ، امید

و شکیبایی با خدا ، ایمان.

اینجا را کلیک کنید.

/ 2 نظر / 11 بازدید
مسافر

[بغل][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][بغل]

بیتا

ممنونم دوست خوب و شگفت انگیز که شگفتی ها رو هر روز بهمون یادآور میشی [گل] عالیه