شما دنیا را چگونه می بینید؟

شما دنیا را چگونه می بینید؟

دنیا در نگاه شما چگونه است؟ پر از سختی؟ پر از درد و رنج؟ پر از محدودیت؟  …

دنیا را محلی می بینید که به اجبار در آن به دنیا آمده اید و بایستی چند صباحی را در آن به سر  ببرید به امید روزی که نفس های آخر، مرگ را به ما پیشکش کند.

برای علت آفرینش خود و موجودات دیگر بر روی این کره ی خاکی، نمی توانید معنی و مفهوم باارزشی بیابید؟

شگفتی های اعجاب آمیز آفرینش به چشم تان نمی آید و تنها هر آنچه را که دلیلی بر پوچی آفرینش باشد، می بینید و حس می کنید؟

چنین نگاهی به دنیا را نشانه ی حکمت و خرد می دانید و کسانی را که از دریچه خوش بینی و مثبت نگری به دنیا می نگرند را آدمیانی ساده لوح تصور می کنید؟

اگر جوابتان به این سوال ها و سوال هایی از این دست، مثبت است؛ از شما می خواهم اندکی توقف کنید…

بیایید به شکل متفاوتی به این موضوع نگاه کنیم … آیا به علامت منفی دقت کرده اید؟ فقط یک خط کوچک افقی است. حال اگر کمی انرژی صرف کنید و یک خط دیگر به آن اضافه کنید، شاید بتوانید آن را به چیز دیگری تبدیل کنید. اما اگر بخواهید خط دوم را از همان زاویه نگاه قبلی، به خط اول اضافه کنید، فقط منفی را پررنگ تر کرده اید. پس بهترین راه این است که کمی زاویه نگاهتان را تغییر دهید و خط دوم را از زاویه دیگری یعنی عمود بر خط اول قرار دهید. می بینید که منفی به مثبت تبدیل خواهد شد!

در مورد نگاه ما به دنیا هم همینگونه است. ما اغلب، راحت ترین راه را انتخاب می کنیم. از همان زاویه ی مستقیم و آسان و بدون صرف هیچ انرژی اضافی به آن نگاه می کنیم.

حال آنکه دیدن شگفتی ها و زیبایی ها و اعجاب آفرینش نیاز به صرف انرژی بیشتری دارد. نیاز به دقت بیشتری دارد. نیاز دارد که بیشتر و بهتر ببینیم، بیشتر و بهتر بشنویم، بیشتر و بهتر بخوانیم، بیشتر و بهتر بدانیم، بیشتر و بهتر جستجو کنیم، بیشتر و بهتر کشف کنیم، بیشتر و بهتر درک کنیم، بیشتر و بهتر لمس کنیم و بیشتر و بهتر حس کنیم ….

اگر مایلید ادامه ی این نوشته را بخوانید، لطفا به شما دنیا را چگونه می بینید؟  در وب سایت «یک روز جدید» بروید.  

/ 0 نظر / 31 بازدید