شانس یا انتخاب؟

شانس یا انتخاب؟

آیا شما با شانس زندگی می کنید یا بر اساس انتخاب هایتان؟

آدم های بسیاری هستند که وقتی به زندگی کسانی نگاه می کنند که از نظر آنها زندگی خوب و موفقی دارند، به این فکر می کنند که آنها چه آدم های خوش شانسی هستند!

اما واقعیت چیز دیگری است!

خیلی بیشتر از شانس؛ آن آدمها انتخاب های درستی در زندگی شان داشته اند.

بله … انتخاب های درست.

ساده است … شما هم می توانید زندگی بهتر و موفق تری داشته باشید اگر تصمیم بگیرید زندگی تان را بر اساس انتخاب های درست به پیش ببرید، نه در انتظار برای پیش آمدن شانس!

شما می توانید برای اطمینان از این موضوع، هر روز تمرینی را انجام دهید:

اگر مایلید بدانید این تمرین چیست، لطفا نوشته ی شانس یا انتخاب؟ در وبسایت «یک روز جدید» را بخوانید.

/ 0 نظر / 26 بازدید