چگونه از فایل های مهم خود پشتیبان بگیریم؟

 چگونه از فایل های مهم خود پشتیبان بگیریم؟

اگر در کامپیوتر خود، فایل های مهم و باارزشی دارید که به هیچ وجه دلتان نمی خواهد آنها را از دست بدهید، حتما به صورت منظم، در جایی غیر از مکان محلی کامپیوتر خود، از آنها backup یا پشتیبان بگیرید.

  

اگر می خواهید بدانید چه روش های خوبی برای پشتیبان گیری منظم از فایلهای کامپیوتر شما وجود دارد، لطفا به اینجا بروید:

نکات شگفت انگیز فناوری 

/ 0 نظر / 36 بازدید