احترام نان

احترام نان

من نان را گرامی می دارم.

یک روزی که کودک بودم تکه نان خشکی را به دور افکندم. پدرم آن را برداشت … بعد به من گفت: “فرزند عزیزم! نان را نباید به دور افکند زیرا برای تهیه ی آن رنج زیادی کشیده شده است.

نان

دهقان بذر او را کاشته و در گرمای سخت آن را درو کرده است.

آسیابان، دانه های گندم را در آسیاب خرد کرده و آرد فراهم آورده و بعد نانوا زحمت فراوان برای تهیه این نان کشیده است.

آیا هر تکه نانی را که در دهان می گذاری می دانی چگونه و با چه رنجی تهیه شده است؟ پس احترام آن باید همیشه مورد توجه باشد.

از خوراک روزانه ی ما چیزی باقی نمی ماند اما هر مقدار نانی بماند بر ماست که به فقرا انفاق و بخشش کنیم.

وقوع این پیش آمد همیشه برای همه هست که روزی نتوانیم نانی به کف آریم. آن وقت ارزش آن را در می یابیم. این سخن را به خاطر بسپار و هیچگاه فراموش منما.”

از آن به بعد خرمن ها برای من مقدس جلوه می نمود؛ هیچوقت برای چیدن شقایقها یا گل های لاله، ساقه های گندم را لگدمال نمی کردم و گل گندم را از میان نمی بردم.

 

ژول واس

ترجمه و بسط: عباس ثابت (از کتاب: برای دخترم)

پی نوشت (مترجم)

ژول واس ۱۸۳۲-۱۸۸۵ (Jules Valles) از نویسندگان معروف فرانسه است. نوشته هایش بلیغ و دارای رنگ آمیزی مخصوصی است.

چند فیلم کوتاه و جالب در مورد پخت چند نوع نان را هم می توانید از نوشته ی احترام نان در وب سایت «یک روز جدید» دانلود کنید و ببینید ... 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید