درخششی از نور یک کتاب (هملت)

تراژدی هملت – پادشاه دانمارک

…. صحنه ی اول

اطاقی در قلعه

(کلادیوس، گرترود، پولونیوس، افیلیا، روزنکرانتز، و گیلدنسترن داخل می شوند)

کلادیوس – آیا به هیچ طریق مستقیم با غیرمستقیمی نتوانسته اید بفهمید که چرا حالت او تا این درجه مغشوش شده و چرا در این روزهای جوانی که باید شادمان و آرام زندگانی کند به آشوب دیوانگی دچار گردیده است؟

روزنکرانتز – هملت خودش اعتراف می کند که فکرش مشوش است ولی هیچ نمی گوید که علت آن چیست.

گیلدنسترن – ما او را برای افشای راز درونی خودش حاضر نیافتیم، بلکه برعکس هروقت او را به اقرار دردآمیز نزدیک می کنیم با تیزهوشی و فراستی که مخصوص دیوانگان است حرف ما را می پیچاند و از چنگ ما می گریزد. …

گرترود – آیا به هیچ تفریحی ترغیبش کردید نا ببینید به آن مایل است یا نه؟ .....

لطفا برای خواندن ادامه ی این نمایشنامه به :

  به وبسایت «یک روز جدید» بروید.

/ 0 نظر / 27 بازدید