بهترین راه برای مراقبت از آینده ، مراقبت از همین لحظه است.

بهترین راه برای مراقبت از آینده ، مراقبت از همین لحظه است.

هر روز یک شگفتی، یک آموزه

/ 0 نظر / 10 بازدید