جملات شگفت انگیز دفترچه یادداشت من (114)

چوب و سنگ ممکن است استخوان های ما را بشکنند. اما کلمات، قلب ما را می شکنند. رابرت فالگوم
به وبسایت «یک روز جدید» هم سر بزنید 

/ 0 نظر / 32 بازدید