غیر ممکن نیست!

غیر ممکن نیست!

 

 هر چه می خواهی از خدا بخواه و در نظر داشته باش که برای او غیر ممکن وجود ندارد

و تمام غیر ممکن ها فقط برای کسانیست که

از ایمــان دل بریده اند و امیــد را به دل راه نمی دهند.

/ 1 نظر / 27 بازدید
سمیرا

فاصله را بگو به خود نبالد که خاطره ي با تو بودن ، تمام فاصله ها را ميکشد. [هورا][هورا]