شادی ...

"به خاطر داشته باش که شادی، به این بستگی نداره که تو چه کسی هستی و چه چیزی داری! شادی فقط به این بستگی داره که تو چگونه فکر میکنی."

Dale Carnegie

" موفقیت، کلید شاد بودن نیست. شادی کلید موفقیته. اگه تو عاشق کاری باشی که انجام میدی، قطعا موفق خواهی شد.

Albert Schweitzer

/ 1 نظر / 11 بازدید
آرام

بسیار عالی بود [گل][قلب]