زندگیت را با تصویری پر از زندگی و شادی، نقاشی کن!

خداوند، هر روز ، یک بوم نقاشی جدید در اختیارت میذاره که تو روش زندگیت رو نقاشی کنی. 

مطمئن شو که تصویری که بر روی اون میکشی پر از زندگی و شادی باشه و در پایان روز بهش نگاه نکنی و آرزو کنی کاش چیزی دیگه ای نقاشی کرده بودی ...!

 هر روز یک شگفتی، یک آموزه

/ 2 نظر / 21 بازدید