چگونه می توانیم مظهر آرامش باشیم؟

چگونه می توانیم مظهر آرامش باشیم؟

در نوشته ی هنر حضور داشتن، صحبت هایی از دکتر وین دایر را با هم مرور کردیم که از هنر حضور داشتن و اینکه برای بازگشتن به هماهنگی اولیه در زندگی چه می توانیم بکنیم، سخن می گفت. یکی از مواردی که اشاره کرد این بود که مظهر آرامش باشیم.

همانطور که قول داده بودم، در نوشته ی مستقل دیگری – یعنی همین نوشته – این موضوع را به نقل از وین دایر، بیشتر با هم مرور می کنیم.

مظهر آرامش باشید

آرامش به صورت شیء یا کالایی مادی نیست که با کاستن از سرعت زندگی تان، در نهایت، بتوانید به آن دسترسی پیدا کنید. آرامش در حقیقت، حالتی است که شما می توانید مظهر آن باشید و آن را در رویارویی با هر کس و هر رویدادی بیافرینید.

آرامش

racebridgesforschools.com@

بسیاری از ما انسان ها، در رویارویی با دیگران، به نوعی کشمکش ذهنی درونی و بی وقفه دچار می شویم. مظهر آرامش بودن نوعی نگرش درونی است و فقط زمانی می توانید از آن لذت ببرید که یاد گرفته اید گفت و گوی درونی و پی در پی خودتان را متوقف کنید.

آرامش داشتن، در حقیقت، موضوعی نیست که به چگونگی محیط پیرامون تان مربوط شود. آرامش داشتن، به ندرت، به اندیشه ها، گفته ها یا کارهای دیگران مربوط است.

برای آرامش داشتن ضرورتی ندارد که در محیطی ساکت و بی سرو صدا قرار بگیریم.

در آرامش بودن با این موضوع تفاوت دارد که در جست و جوی آرامش باشیم.

این اصل درباره ی این موضوع نیست که وقتی نگران و عصبی هستید، فقط اندیشه هایی سرشار از آرامش را انتخاب کنید.

توصیه می کنم که ظرفی را در ژرفای وجودتان تصور کنید؛ به گونه ای که همه ی اندیشه های شما از آن ظرف به بیرون جریان می یابند. در داخل این ظرف در مرکز آن، شعله ی شمعی را تصور کنید. باید متعهد شوید که هرگز اجازه ندهید تا شعله ی شمع موجود در مرکز ظرف نگه دارنده ی افکارتان، حتی در رویارویی با بدترین موقعیت ها نیز، برای لحظه ای بلرزد و رو به خاموشی برود. چنین ظرفی، ظرف آرامش تان است و فقط اندیشه های سرشار از آرامش می توانند سوخت لازم را به شمع مشتعل موجود در این ظرف برسانند.

ضرورتی ندارد که افکارتان را به زور تغییر دهید. شما فقط باید یاد بگیرید که همچون انرژی آرامش باشید؛ به گونه ای که به مسیر حرکت تان روشنی ببخشید و همه ی اندیشه ها و موقعیت های هماهنگ و سرشار از آرامش را جذب کنید. به این ترتیب به انسانی تبدیل خواهید شد که مظهر آرامش است.

کاملا آشکار است که این ظرف را با خودتان به همه جا می برید. وقتی دیگران تلاش می کنند تا به گونه ای به شما فشار بیاورند؛ وقتی احساس می کنید که در باتلاق مشکلات فرو رفته اید؛ یا وقتی موقعیت هایی به وجود می آیند که در گذشته سبب می شدند تا خشمگین یا افسرده شوید؛ می توانید بی درنگ، به شعله ی شمع آرامش درون تان توجه کنید و ببینید که چگونه می توانید درخشش نور این شعله را همچنان حفظ کنید. به این ترتیب مظهر همان آرامشی می شوید که برای خودتان آرزو می کنید. در این صورت؛ به جای این که از بیماری تلاش برای به سرعت سپری کردن زندگی رنج ببرید، از نظر ارتعاشی با آرزوی خود هماهنگ می شوید.

آرزوی شما نیز این است که مظهر آرامش و صلح طلبی باشید. شما از قبل، پیامدهای ناشی از به سرعت سپری کردن زندگی را دیده اید و در رویارویی با دیگران، به معنای واقعی، به نشانه های تنش آن ها توجه کرده اید.

به منزله ی انسانی که مظهر آرامش است؛ بر انسان های پیرامون تان، تاثیری بسیار باقی می گذارید. تقریبا غیر ممکن است که در حضور انسانی سرشار از آرامش قرار بگیریم و کاملا نگران و دستپاچه باشیم.

آرامش، گونه ای متعالی تر و سریع تر از انرژی است. وقتی شما مظهر آرامش می شوید؛ اغلب، فقط با حضورتان، هر گونه فشار و ناراحتی موجود در محیط پیرامون تان را از بین خواهید برد.

راز این اصل برای بازگرداندن هماهنگی اولیه به زندگی تان چنین است:

مظهر همان هماهنگی و آرامشی باشید که آن را آرزو می کنید.

شما نمی توانید آرامش را از منبعی خارج از وجودتان به دست آورید.

دکتر وین دبلیو. دایر ( از کتاب هماهنگ بودن در زندگی)

ترجمه: سیما فرجی

به زودی در نوشته ی دیگری، نکته ی بعدی که می تواند در بازگشتن هماهنگی به زندگی مان به ما کمک کند، یعنی «از سرعت زندگی تان بکاهید» را با هم مرور خواهیم کرد…

 راستی … نوشته ی دنیای شگفت انگیز درون ما در وب سایت «یک روز جدید»را هنوز نخوانده اید؟ 

/ 0 نظر / 31 بازدید