رویاهای ما و موفقیت

رویاهای ما و موفقیت

 فقط رؤیاهای بزرگ قدرت دارند که روح انسان را به حرکت در بیاورند.(مارکس اورلیوس )

برای این که رؤیاهایت به واقعیت برسد، باید رؤیایی داشته باشی! ( برایان تریسی)

به عقیده برایان تریسی، نقطه شروع موفقیت؛ نقطه شروع از آینده است!

اگر مایلید بیشتر در این مورد بخوانید لطفا به اینجا بروید:

رؤیاهای بزرگ!

/ 0 نظر / 24 بازدید