قصه های شهرزاد

دوستان عزیزم

می خواهم بخش جدیدی را به وب سایت «یک روز جدید» اضافه کنم با عنوان:

قصه های شهرزاد

در این بخش، من گاه گاهی برای شما قصه خواهم گفت!

قصه گویی

گاهی این قصه ها روایتی است از تجربیات واقعی من در دنیای واقعی. گاهی این قصه ها از تجربیات واقعی من اما در یک دنیای خیالی سخن می گویند. گاهی این قصه ها کاملا زاییده ی خیال و تصورات ذهنی من هستند که البته می کوشم تا بر پایه ی واقعیات دنیای امروز ما باشند، و گاهی نیز ترکیبی از همه ی اینها خواهند بود!

شخصیت های این داستان ها هم ممکن است واقعی یا خیالی باشند.

اما هر چه که هست – جدا از واقعی یا خیالی بودن این داستان ها و شخصیت هایش – می خواهم تا من و شما در این بخش، برای دقایقی با همدیگر، به دنیای این داستان های واقعی یا خیالی سفر کنیم. شاید با خواندن این قصه ها، با هم بخندیم. شاید با هم اشک بریزیم. شاید به یاد چیزی در زندگی خود بیفتیم. شاید برای دقایقی به هیچ چیز دیگری فکر نکنیم یا شاید برای لحظاتی کوتاه هم که شده به فکر فرو برویم …

هدف دیگری که از اضافه کردن این بخش و روایت این قصه ها در یک وبسایت و یک مکان عمومی دارم شاید این بهانه هم باشد که مهارت قصه گویی ام را تقویت کنم. چیزی که همیشه یکی از موضوعات مورد علاقه و جذاب برای من بوده و هست.

و امیدوارم اگر ضعف و کاستی در آن می بینید به خوبی خودتان ببخشید.


/ 1 نظر / 27 بازدید
زهرا

شهرزاد جان امروز وقت كافي داشتم تا بتونم وب تون رو حسابي سرك بكشم ! [لبخند] ايده خيلي خوبيه مخصوصا" كه شهرزاد هم هستي قصه گوي خيلي خوبي خواهي شد [لبخند]