عشق چیست؟

عشق چیست؟

برای عشق هیچ کتاب مقدس، هیچ تعریف و هیچ نظریه ای وجود ندارد. عشق هیچ آداب و اصولی ندارد. در عجب بودم که در مورد عشق چه می توانم به شما بگویم. توصیف عشق بسیار دشوار است. می توانستم فقط بیایم و بنشینم... اگر فقط میتوانست از چشم هایم دیده شود، شاید همان کافی می بود، یا اگر می توانست در حرکت دست هایم احساس شود، می توانستید آن را ببینید و بگویید: عشق این است!  

ولی عشق چیست؟ ... اگر در چشمان من دیده نشود ، اگر در حرکت دستهایم احساس نشود ، آنگاه به یقین هرگز توسط کلامم احساس نخواهد شد.

اوشو

/ 1 نظر / 20 بازدید
ارام

سلام این پست رو چند بار خوندم فوق العاده بود مخصوصا دو سطر آخرش[تایید][قلب][لبخند]