تمام و کمال زندگی کن و بخاطر رویاهات مبارزه کن!

زندگی پر از زیباییه. به این زیباییها توجه کن.

به بوی بارون ، به نوازش باد ، به رنگارنگی برگهای پاییزی،

به بچه های کوچیک ، به چهره های خندون...

تمام و کمال زندگی کن و بخاطر رویاهات مبارزه کن!

/ 0 نظر / 9 بازدید