جملات شگفت انگیز دفترچه یادداشت من (107)

خوب است که آنقدر شادی داشته باشی که دوست داشتنی باشی.
آنقدر ورزش کنی که نیرومند باشی.
آنقدر غم داشته باشی که انسان باقی بمانی.
و آنقدر امید داشته باشی که شادمان باشی. ناشناس به وبسایت «یک روز جدید» هم سر بزنید

/ 0 نظر / 25 بازدید