قدرت مشیت الهی

قدرت مشیت الهی، چیزی از کسی تقاضا نمی کند، درباره کسی به قضاوت و داوری نمیپردازد و دیگران را تشویق می کند تا آزادانه رفتار کنند و خودشان باشند.


اگر دوست دارید به این قدرت بپیوندید و چون آن رفتار کنید، این مطلب را بخوانید ...

قدرت مشیت الهی، قدرت عشق و پذیرش  (کلیک کنید)

 

/ 0 نظر / 29 بازدید