درخششی از نور یک کتاب (زنده باد خودم -۱)

دستیابی به صداقت راستین با خود

بالاتر از هر چیز: با خویشتن خویش صادق باش،

و در پی آن، همان گونه که شب، روز را در پی است،

نخواهی توانست هیچ کس را بفریبی.

از سخنان پولونیوس به لائرش

هاملت، قسمت اول، پرده سوم

با خویشتن خویش … دومین گام به سوی اعتماد به علایم درونی این است که اطمینان داشته باشید که این علایم شایسته ی اعتمادند.

(اولین گام: انتقال از هدایت بیرونی به هدایت درونی است ... )

یا وجدان خویش را تا بدانجا پرورش دهید که (در جایی که اقدام شخص شما مطرح است) بتوانید به قضاوت اخلاقی خود اعتماد و آن را بر کلیه ی اشارات بیرونی که شما را غرق خود کرده و سعی دارند به نحوی بر شما تاثیر گذارند، ترجیح دهید.

ممکن است چنین به نظر آید که «با خویشتن خویش صادق باش» کافی است تا «دیگر نتوانی کسی را بفریبی». یا اینکه اگر فقط وجدان داشته باشید، نمی توانید نسبت به دیگران؛ بی وجدان، بی ملاحظه یا سوءاستفاده چی باشید….

با حقیقت بودن با خویش، در درجه ی اول، به این معنی است که کاملا با خود صادق باشید. با غرایز اساسی انسانی خود مبنی بر عدالت و انصاف نسبت به خود و دیگران تماس دوباره برقرار کنید.

...................

اگر علاقمندید ادامه درخششی از این کتاب! (از «وین دایر») را بخوانید، به  درخششی از نور یک کتاب (زنده باد خودم -۱) در وبسایت «یک روز جدید» بروید.

/ 0 نظر / 81 بازدید