جملات شگفت انگیز دفترچه یادداشت من (115)

در زندگی ما فقط یک کار مهم وجود دارد: زیستن

پائولو کوئیلو

به وبسایت «یک روز جدید» هم سر بزنید 

/ 0 نظر / 31 بازدید